Fra grønspættebogen

Mindre mærker eller ridser

Mindre mærker eller ridser i træet kan med fordel vædes med vand, 
så træet rejser sig, og derefter slibes.

Udfyldning af udfaldne knaster og lignende

 

Spartelmasse til udfyldning af udfaldne knaster eller lignende, 
kan spartles med spåner/savsmuld af det træ, man arbejder med, 
blandet op med trælim.

Kig på din skruekasse

 

Når du står i din trælasthandel eller hjemme og kigger på din skruekasse, står der altid, hvilken bits, der skal bruges til pågældende skrue – eksempelvis TX16, PH2 eller lignende.

Arbejde med maskiner i træindustrien
Arbejdstilsynet

I træindustrien er ulykkesrisikoen for tiden så stor, at en trediedel af arbejderne ved maskiner må regne med at blive ramt af alvorlige ulykkestilfælde

Brugsanvisning for CELLU
Dansk Nitrocellulose-produkter
til naturtræsbehandling

 

AKTIESELSKABET
DE DANSKE SPRÆNGSOFFABRIKKER.
8. Kristiansgade – København Ø
Telefon, Central 760

Celluplast

 

 

AKTIESELSKABET
DE DANSKE SPRÆNGSOFFABRIKKER.
8. Kristiansgade – København Ø
Telefon, Central 760